برچسب زده شده با : شاهرخ کیوان نیا
برخی مدیران دولتی که ظاهرالصلاح به نظر می رسند کشور را از فضای انقلابی دور کرده اند - اخبار سینمای ایران و جهان

عده ای مدیران دولتی که ظاهرالصلاح به نظر می رسند کشور را از محیط پیشرو دور کرده اند – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "عده ای مدیران دولتی که ظاهرالصلاح به نظر می رسند کشور را از محیط پیشرو دور کرده اند - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر بدان...