برچسب زده شده با : رهبر معظم انقلاب
کوتاهی مدیران موجبی بر افزایش هجمه دشمنان علیه انقلاب اسلامی/ لزوم اتحاد نیروهای انقلاب برای تقابل با نفوذ فرهنگی - اخبار سینمای ایران و جهان

کوتاهی مدیران موجبی بر گسترش هجمه دشمنان علیه انقلاب اسلامی/ لزوم اتحاد نیروهای انقلاب برای تقابل با نفوذ فرهنگی – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "کوتاهی مدیران موجبی بر گسترش هجمه دشمنان علیه انقلاب اسلامی/ لزوم اتحاد نیروهای انقلاب برای تقابل با نفوذ فرهنگی - اخبار سینمای...