آرشیو دسته: سینمای ایران
والی زاده: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر حمایت مادی و معنوی شوند/ با رکود شدید کاری مواجه هستیم - اخبار سینمای ایران و جهان

والی زاده: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر پشتیبانی مادی و معنوی شوند/ با رکود شدید کاری مواجه هستیم – اخبار سینمای ایران و جهان

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "والی زاده: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر پشتیبانی مادی و معنوی شوند/ با رکود شدید کاری مواجه هستیم - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر...

از توان ۱۶ میلیون «آتش به اختیار» چگونه باید استفاده کرد؟ - اخبار سینمای ایران و جهان

از توان ۱۶ میلیون «حریق به اختیار» به چه نحو باید استفاده کرد؟ – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "از توان ۱۶ میلیون «حریق به اختیار» به چه نحو باید استفاده کرد؟ - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر بدان میپردازیم. حریق به اختیاری...