آرشیو دسته: سینمای ایران
درخشنده: سینما برای من عبادت است/ مجد: مشاوره فیلمساز با روانشناس و جامعه شناس باعث باورپذیری اثر اجتماعی است - اخبار سینمای ایران و جهان

درخشنده: سینما برای من عبادت است/ مجد: مشاوره فیلمساز با روانشناس و جامعه شناس دلیل باورپذیری اثر اجتماعی است – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "درخشنده: سینما برای من عبادت است/ مجد: مشاوره فیلمساز با روانشناس و جامعه شناس دلیل باورپذیری اثر اجتماعی است - اخبار سینمای ایران و...

صنوف سینمایی کارگری یا هنری؟/ ثبت قانونی با چالشی از جنس بی تدبیری، سیاسی کاری و بی توجهی به دغدغه اهالی سینما - اخبار سینمای ایران و جهان

صنوف سینمایی کارگری یا هنری؟/ ثبت قانونی با چالشی از نوع بی تدبیری، سیاسی کاری و بی توجهی به دغدغه اهالی سینما – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "صنوف سینمایی کارگری یا هنری؟/ ثبت قانونی با چالشی از نوع بی تدبیری، سیاسی کاری و بی توجهی به دغدغه اهالی سینما - اخبار سینمای ایران و...

در جستجوی بیمار واقعی/ «برادرم خسرو» روایتی با ظاهر ساده و باطنی پیچیده! - اخبار سینمای ایران و جهان

در جستجوی بیمار حقیقی/ «برادرم خسرو» روایتی با ظاهر ساده و باطنی پیچیده! – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "در جستجوی بیمار حقیقی/ «برادرم خسرو» روایتی با ظاهر ساده و باطنی پیچیده! - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر بدان میپردازیم. مازیار...

عبدالعلی زاده: فیلم های سی امین جشنواره فیلم کودک همگی نشان از ضعف فیلمسازان و فیلمنامه نویسان دارد - اخبار سینمای ایران و جهان

عبدالعلی زاده: فیلم های سی امین جشنواره فیلم کودک همگی نشان از ضعف فیلمسازان و فیلمنامه نویسان دارد – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "عبدالعلی زاده: فیلم های سی امین جشنواره فیلم کودک همگی نشان از ضعف فیلمسازان و فیلمنامه نویسان دارد - اخبار سینمای ایران و جهان" که...

تغییرات در سازمان سینمایی، مسکّن دردهای سینما یا مانعی برای مدیران آتی؟ - اخبار سینمای ایران و جهان

تفاوت در سازمان سینمایی، مسکّن دردهای سینما یا مانعی برای مدیران آتی؟ – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "تفاوت در سازمان سینمایی، مسکّن دردهای سینما یا مانعی برای مدیران آتی؟ - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر بدان میپردازیم. سینماپرس:...

سجادی حسینی: امیدوارم شخصی وزیر فرهنگ شود که حداقل آشنایی با ادبیات و سینما داشته باشد/ به جوانان بها داده شود - اخبار سینمای ایران و جهان

سجادی حسینی: امیدوارم شخصی وزیر فرهنگ شود که حداقل آشنایی با ادبیات و سینما داشته باشد/ به جوانان بها داده شود – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "سجادی حسینی: امیدوارم شخصی وزیر فرهنگ شود که حداقل آشنایی با ادبیات و سینما داشته باشد/ به جوانان بها داده شود - اخبار سینمای ایران و...

والی زاده: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر حمایت مادی و معنوی شوند/ با رکود شدید کاری مواجه هستیم - اخبار سینمای ایران و جهان

والی زاده: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر پشتیبانی مادی و معنوی شوند/ با رکود شدید کاری مواجه هستیم – اخبار سینمای ایران و جهان

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "والی زاده: امیدوارم اهالی فرهنگ و هنر پشتیبانی مادی و معنوی شوند/ با رکود شدید کاری مواجه هستیم - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر...

از توان ۱۶ میلیون «آتش به اختیار» چگونه باید استفاده کرد؟ - اخبار سینمای ایران و جهان

از توان ۱۶ میلیون «حریق به اختیار» به چه نحو باید استفاده کرد؟ – آکادمی هنر تهران

در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه "از توان ۱۶ میلیون «حریق به اختیار» به چه نحو باید استفاده کرد؟ - اخبار سینمای ایران و جهان" که پیشتر بدان میپردازیم. حریق به اختیاری...