در باب سینمای ایران برای شما علاقه مندان خبر داریم مبنی بر اینکه “راه‌های نرفته سازمان سینمایی برای شکوفایی سینما – اخبار سینمای ایران و جهان” که پیشتر بدان میپردازیم.

سینماپرس: بعد از چند دهه آزمون و خطا ضروری است سازمان سینمایی دولت دوازدهم چارچوب‌ها و مرزهای سینمای منطبق با منافع ملی را واضح کند.

بعد از چند دهه آزمون و خطا ضروری است سازمان سینمایی دولت دوازدهم چارچوب‌ها و مرزهای سینمای منطبق با منافع ملی را واضح کند. به ذهن خطور میکند محمد حیدریان تا این لحظه توانمندی برای تحقق این مسئله نشان نداده است و یقیناً وزیر ارشاد کارکرد خود را به مدیر لایق‌تری بدهد.

عزل مدیر وزارت خارجه‌ای سازمان سینمایی در انتهای سال قبلی از جانب وزیر ارشاد دولت یازدهم با اینکه دیرهنگام و بعد از نزدیک به چهارسال مهلت‌سوزی انجام شد با این وجود امیدها را برای آمدن مدیری کاردان جهت ارتقای سینمای امید زنده کرد و انتصاب مدیری باسابقه در سینما منجر به دلخوشی به آتی شد با اینحال به ذهن خطور میکند حیدریان نیز بی‌برنامه و بدون استراتژی پا به میدان قرار داده است.

محمد مهدی حیدریان برخلاف سلفش در سازمان سینمایی به دلیل سابقه دهه شصتی‌اش در سینما دلخوشی‌ها را برای تغییر و تحول سینمایی بالا برد. همه می‌گفتند که ایشان مدیری است که محیط سینما را می‌شناسد و برخلاف ایوبی که صرفاً خوب شعر می‌خواند و بد رفتار می‌کرد، یقیناً تحولاتی مثبت رقم خواهد زد. وعده‌های اولین ایشان پیرامون لزوم نگاه سیستمی در اداره سینمای کشور نیز مدیریتی دارای اختلاف را نوید می‌داد با اینحال اکنون و بعد از گذشت نزدیک به شش ماه از روی کار آمدن ایشان حدوداً می‌توان به نتیجه رسید که حیدریان هم شبیه حجت‌الله ایوبی مدیری باری به هر جهت و بدون برنامه است.

  

بوی کهنگی در سینما

چینش معاونان و مدیرکل‌های سازمان سینمایی نیز نشانه دیگری از این بود که اساساً قرار نیست اتفاق امیدبخشی در سینمای کشور رقم بخورد. حیدریان حدوداً همان مهره‌های ناکارآمد پیشین را جابه‌جا کرده بود. تنها فرد تازه، ابراهیم داروغه‌زاده بود که به ذهن خطور میکند باید انتصاب خوبی به حساب بیاید.

اکنون می‌توان گفت که خوش‌بینی به حیدریان تا حدود فراوانی ساده‌اندیشانه بوده است، مدیری دهه شصتی که از سخنانش بیشتر رنگ و بوی همان محیط فکری ۳۰سال پیش فهمیده می‌شود. سینمای بدون قهرمان و مخاطب ویژه که بیش از همه در جستجوی دیده شدن در جشنواره‌های خارجی است تا توهم بین‌المللی شدن ادامه بیابد. با حدس و گمان‌هایی که پیرامون تغییر وزیر ارشاد در دولت دوازدهم به گوش می‌رسد، می‌توان احتمال فراوانی داد که سکان سازمان سینمایی هم دچار تغییر شود. با این وجود این موضوع منوط به آمدن وزیری است که واقعاً راهبرد و برنامه‌ای منطبق با نیازهای سینمای کشور داشته باشد و در انتخاب مهره‌های تازه هوشمندانه و کارشناسانه رفتار کند.

با اینحال سؤال مهمی که پیش می‌آید، این است که با تغییر وزیر ارشاد سینما باید دستخوش چه تغییراتی بشود؟ اگر قرار باشد مدیران سینمایی یکی بعد از دیگری بیایند و همان آدم‌ها و همان سیاست‌ها ادامه بیابد و صرفاً جنس واژه‌ها در سخنرانی‌ها و وعده و وعیدها تغییر کند، اتفاق ویژه ای نمی‌افتد.

  

افق سینمای امید کجاست؟

سازمان سینمایی وزارت ارشاد مجبور است به هر میزان زودتر جواب به این سؤال‌ها را به طرز شفاف بدهد و به روش حقیقی برنامه‌های خود را برای تعیین تکلیف کارهای بر زمین مانده سینما واضح کند. سازمان سینمایی باید چارچوب‌های تئوریک برای تخصیص اعتبارات سینمایی را به گونه ای شفاف معین نماید. متأسفانه هنوز دیدگاه‌های مختلف و متضادی پیرامون سینما به اشتراک مدیران می باشد و یک نگاه جامع، اصولی و راهبردی و یک افق واضح در این‌باره مشاهده نمی‌شود.

سازمان سینمایی باید به طرز واضح و نه شعاری به این مسئله پرداخت کند که برای سینمای امید که مدیرعامل سابق این سازمان در جشنواره فجر سال قبلی و تنها چند روز قبل از برکناری‌اش تنها شعار آن را داد، چه برنامه‌ای خواهد داشت؟ سینمای امید دقیقاً چیست و چه مختصاتی دارد؟

سازمان سینمایی یک‌بار برای در بیشتر مواقع باید تعریف واضح و دقیقی از سینمای اجتماعی عرضه دهد و به این سؤال جواب بگوید که آیا بازتاب صرف دغدغه های اجتماعی و آنچه مردم خود در جامعه می‌بینند با اسم سینمای اجتماعی و ژست دغدغه‌مند بودن برای جامعه نسبتی با سینمای متعهد دارد یا نه؟

سازمان سینمایی باید یک‌بار برای در بیشتر مواقع تکلیف خود را با قهرمان در سینمای ایران واضح کند و مرزبندی مطالبات خود در نسبت با کاراکترهای بی‌هدف، گیج، پریشان، خسته و پرخاشگری که مخاطب را بیش از قبل ملول تولید میکند، واضح نماید.

سازمان سینمایی دولت دوازدهم باید نسبت سینما را با انقلاب اسلامی معین نماید و در این باره دست از کلی گویی بردارد. فیلم‌های بسیاری در طول چند دهه انقلاب اسلامی با اسم سینمای معنوی و متعهد و دفاع مقدس ساخته شده‌اند که در حقیقت نسبتی معکوس با مفاهیم پیشرو داشته‌اند. این معضل ناشی از شفاف نبودن مرزهای سینمای متعهد به مبانی فرهنگی جامعه است.

   

مکان خانواده و کودکان کجاست؟

سازمان سینمایی یک‌بار برای در بیشتر مواقع باید نسبت سینمای ایران را با قشر کودک و نوجوان تحت نام اصلی‌ترین و اساسی ترین قشری که باید مخاطب سینما باشد، واضح نماید.

سازمان سینمایی در رفتار و نه در شعار می بایست از خانواده تحت نام اصلی‌ترین و اساسی ترین قشری که باید مخاطب سینما شمرده شود، به طرز جدی پشتیبانی کند و برای این منظور باید تعاریف واضح و شفافی از سینمای خوب خانواده‌ها عرضه دهد چرا که به اسم فیلم خانوادگی کارهای ضد خانواده فراوانی طی دهه‌های واپسین ساخته شده است.

سازمان سینمایی باید به این مسئله پرداخت کند که سینما می‌تواند بلندترین معانی را عرضه دهد با اینحال در شکل جریان و سینما جای سخنان گل درشت فلسفی و سیاسی نیست. با این وجود سینما می‌تواند با تأثیرگذاری بر اخلاق و سبک زندگی جامعه روی سیاست هم تأثیرگذار باشد.

   

نسبت سبک زندگی و سینما

سازمان سینمایی مجبور است قواعد ترویج اخلاق و معنویت در سینمای ایران را به روشنی واضح نماید و تئوری‌های ضروری نیل به این مقصود را مهیا کند.

آنچه اکنون در حال رقم خوردن است، نوعی سیاست باری به هر جهت و بدون برنامه‌ریزی کلان است، همان اداره بروکراتیک و همان نظم غیرانقلابی که منجر به ایستایی و سردرگمی سینما شده است. غیرانقلابی بودن به معنی بی‌برنامه بودن، راهبرد نداشتن، حل شدن در تئورهای غربی و بیگانه و درماندگی فکری و محتوایی و نیز ناتوانی در تعیین چارچوب‌هایی است که مانع صنعتی شدن سینمای ملی بنا شده بر معنویت می‌شود. به نظر میرسدً از مدیریت حال حاضر سازمان سینمایی آبی برای سینمای کشور گرم نخواهد شد، چرا که حتی در مقام حرف و شعار هم فرضیه جدیدی مطرح نمی‌شود. مدیر سابق سینمایی حداقل در مراسم مختلف با شعر و شعار مستمعان را به شوق آورد و اینگونه چهار سال را به فرجامی بی‌نتیجه رساند با اینحال محمدمهدی حیدریان حتی در فن سخنرانی هم به اندازه سلفش مهارت ندارد، با وجود این در بی‌برنامگی و نشناختن سینما با مدیرعامل سابق سینمایی در حال مسابقه دادن است.

* جوان

امیدواریم خبر “راه‌های نرفته سازمان سینمایی برای شکوفایی سینما – اخبار سینمای ایران و جهان” مورد استقبال شما قرار گرفته است. اگر دوست دارید این خبر را برای دوستان خود ارسال نمائید.

منبع

  • برچسب ها:

    به اشتراک بگذارید :

    مطلب قبل و بعد
    مطالب مشابه